Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Tvinnad FQ 450/750 V

(Senast ändrad: 2007-02-27)

Tvinnad FQ 450/750 V

Tvinnad FQ 450/750 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
Tvinnad H07Z1-R

Standard
SS 424 02 31-15
HD 21.15

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
<HAR>
C
Miljödeklaration
EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ
Tvinnad FK

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Märkexempel: DRAKA H07Z1-R 1,5 mm2   <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 6,4 6,0 300 Bobin 521503080025      
3G2,5 7,8 9,2 250 Bobin 521503100024      
4G1,5 7,2 8,0 300 Bobin 521504080025      
5G1,5 8,0 10,0 250 Bobin 521505080024      
5G2,5 9,7 15,3 150 Bobin 521505100022      

Nominella värden om inget annat anges.