Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

RQ 450/750 V

(Senast ändrad: 2012-06-07)

RQ 450/750 V

RQ 450/750V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

 

 

Alternativ beteckning
H07Z1-K

Standard
SS 424 02 31-15
HD 21.15

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
<HAR> C
300-400 mm2
C
Miljödeklaration
EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ
RK / H07V-K

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: Halogenfri polymer
Märkexempel: DRAKA  H07Z1-K 2,5 mm LSZH <HAR>

New Picture

Nominella värden om inget annat anges.