Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2008-09-04)

ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV

ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV

Användning
Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

 

Alternativ beteckning
ES-N1XV-K 1 kV
 
Standard
UNE 21 123, part 2
 
Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
ACEFLEX

Halogenfritt alternativ
PROTECH RZ1-K

Böjningsradie
5 x D
 
 
   === 
Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Blyfri PVC, svart
Märkexempel: ACEFLEX RV-K 5G6  0,6/1 kV  DRAKA "Datum", metermärkt
  === 
Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 9 22,8 100 Ring 265003080202      
3G1,5 9 11,7 500 K06 265003080205      
3G2,5 10 15,5 100 Ring 265003100202      
3G2,5 10 15,5 500 K06 265003100205      
5G2,5 12 21,9 100 Ring 265005100202      
5G2,5 12 21,9 500 K07 265005100205      
5G6 15 53,4 500 K07 265005120205      
5G6 15,0 53,4 1000 K10 265005120206      
5G10 17,4 62,8 500 K08 265005130205      
5G16 20,9 94,1 500 K10 265005140205      

Nominella värden om inget annat anges.