Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FR-N1X1G1-U/-R 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2012-06-13)

FR-N1X1G1-U/-R 0,6/1 kV

FR-N1X1G1-U/-R 0,6/1 (1,2) kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, dock ej i explosionsfarliga rum.

 

Standard
IEC 60502-1
IEC 60228
IEC 60754-1, -2
IEC 61034-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -5 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
PVC-alternativ
FR-N1XV-U/-R

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: 1,5 - 2,5 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
6 - 16 mm2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Sprutad
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: Halogenfri polymer, grön
Märkexempel: AFUMEX 1000 - FR-N1XG1-R - 5G6 - 0,6/1 kV NF C 32-323 - (batch Nr.) - NF-USE - 255

  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Artikel-
nummer
3G1,5 9,6 13,7 500 264003080505
3G2,5 10,5 14,2 500 264003100505
4G1,5 10,3 16,4 500 264004080505
4G2,5 11,3 21,6 500 264004100505
5G1,5 11,1 19,3 500 264005080505
5G6 15,7 48,3 1000 264005120506
5G10 17,9 71,1 1000 264005130506
5G16 20,5 103,7 500 264005140505

Nominella värden om inget annat anges.