Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FXQJ 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2014-07-01)

FXQJ 0,6/1 kV

FXQJ 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC.

 

Alternativ beteckning
SE-N1XC7Z1-R
 
Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75

Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
CE
Miljödeklaration
FXQJ

EMC alternativ
FXQJ-EMC

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

 

=== 

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad: Halogenfri, extruderad
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: Halogenfri polymer, svart, metermärkt
Märkexempel: DRAKA 18 FXQJ 0,6/1 kV F3 4x2,5/2,5 "Datum", metermärkt=== 

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x2,5/2,5 12,9 245 500 K07 0026505      
3x6/6 15,8 430 500 K09 0026515      
3x10/10 18,3 640 500 K11 0026525      
3x16/16 20,7 920 500 K11 0001245      
4x2,5/2,5 13,8 285 500 K07 0026535      
4x6/6 16,9 505 500 K09 0026545      
4x10/10 19,7 755 500 K11 0026555      
4x16/16 22,4 1095 500 K11 0001405      

Nominella värden om inget annat anges.