Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FXQJ-EMC 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2012-05-16)

FXQJ-EMC 0,6/1 kV

FXQJ-EMC 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation.
 

 

Alternativ beteckning
N1XCZ1-R
N1XCZ1-S
 
Standard
CENELEC HD 604 Part 5 Section D
och IEC 60502-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75 
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
FXQJ-EMC

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D  === 

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
2,5-35 mm2: rund (FR)
50-240 mm2: sektor (FV)
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad: Halogenfri, bandad
Skärm: Heltäckande kopparfolie med överlapp och ovanpåliggande koppartrådar
Mantel: Halogenfri polymer, svart, metermärkt
Märkexempel: FXQJ EMC-LINE 0,6/1 kV 3x50 FV/25 DRAKA "Årtal"=== 

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x2,5 FR/2,5 12,8 25,3 500 K07 211803100205      
3x4 FR/4 14,0 33,3 500 K08 211803110205      
3x6 FR/6 15,4 42,8 500 K09 211803120205      
3x10 FR/10 18,4 65,4 500 K09 211803130205      
3x16 FR/16 20,3 78,3 500 K11 2120031402      
3x25 FR/16 22,7 106,3 500 K11 2120031502      
3x35 FR/16 25,0 134,0 500 K11 2120031602      
3x50 FV/25 26,3 178,9 500 K11 2120031702      
3x70 FV/35 29,5 246,7 500 K12 2120031802      
3x95 FV/50 33,6 337,4 500 K14 2120031902      
3x120 FV/70 36,9 424,2 500 K16 2120032002      
3x150 FV/70 40,1 510,4 500 K16 2120032102      
3x185 FV/95 45,8 643,2 500 K20 2120032202      
3x240 FV/120 49,7 834,2 500 K22 2120032302      
4x2,5 FR/2,5 13,4 28,1 500 K09 211804100205      
4x6 FR/6 16,2 49,2 500 K09 211804120205      
4x10 FR/10 20,2 77,6 500 K11 211804130205      
4x16 FR/16 21,9 95,8 500 K11 2120041402      
4x25 FR/16 24,6 132,4 500 K11 2120041502      
4x35 FR/16 27,2 169,7 500 K12 2120041602      
4x50 FV/25 29,3 226,5 500 K12 2120041702      
4x70 FV/35 33,0 313,4 500 K14 2120041802      
4x95 FV/50 37,7 428,8 500 K16 2120041902      
4x120 FV/70 41,4 536,8 500 K18 2120042002      
4x150 FV/70 45,0 650,9 500 K20 2120042102      
4x185 FV/95 51,5 818,5 500 K22 2120042202      
4x240 FV/120 56,0 1064,9 500 K26 2120042302      

Nominella värden om inget annat anges.