Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AXQJ-RMF 18/30(36) kV

(Senast ändrad: 2012-05-21)

AXQJ-RMF 18/30(36) kV

AXQJ-RMF 18/30(36) kV

Användning
Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej.

 
 
Alternativ beteckning
SE-N30XC7Z1-AR
 
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration
AXQJ-F, -RMF
Stötspänning
170 kV

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 7,1 mm
Yttre ledande skikt Fastsittande
Bandning: Ledande band
Skärm: Glödgade koppartrådar
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: AXQJ-RMF 18/30(36) kV 3x150/25 LT F4B DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Diameter 
över
isolering 
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3x50/16 24,3 62,6 274,1 500 K24 1107031702      
3x95/25 27,6 70,3 363,0 500 K24 1107031902      
3x150/25 30,8 77,4 449,7 500 K26 1107032102      
3x240/35 34,4 86,0 586,1 500 K28 1107032302    

  ===

Elektriska data vid +20 ºC
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ledar-
resistans 
W/km
Skärm-
resistans 
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl. 
ström 
A/km
3x50/16 0,641 1,2 0,42 0,13 0,13 0,7 2,2
3x95/25 0,320 0,8 0,37 0,12 0,16 0,9 2,7
3x150/25 0,206 0,8 0,35 0,11 0,19 1,1 3,2
3x240/35 0,125 0,6 0,32 0,10 0,22 1,2 3,7

  ===

Elektriska data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3x50/16 145 130 160 5,2 4,7 55
3x95/25 205 190 230 9,9

8,9

65
3x150/25 260 250 305 15,6 14,2 70
3x240/35 340 330 400 25,0 22,7 70

Nominella värden om inget annat anges.