Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EKFR 300/500 V

EKFR 300/500 V

EKFR 300/500 V

Användning
Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. För kontroll- manöver- och signaländamål.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05VC7V-U

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKFR, FKFR, RKFR

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: PVC, svart
Partmärkning: Siffror
Gemensamt partskydd: PVC eller plastband
Skärm: Glödgade koppartrådar och kopparband/tråd
Mantel: PVC, grå
Märkexempel: EKFR 14x1,5 300/500 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 24,2 Ohm//km
Isolationsresistans (min): 500 MOhm/km
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 130 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 650 mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz: 190 Ohm

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
7x1,5 13,8 27,3 500 K08 300507080405      
7x1,5 13,8 27,3 1000 K09 300507080406      
7x1,5         300507080438      
10x1,5 15,6 35,2 500 K09 300510080405      
14x1,5 17,2 44,4 500 K09 300514080405      
19x1,5 18,9 56,7 500 K11 300519080405      
27x1,5 21,9 77,2 500 K11 300527080405      
37x1,5 25,0 101,1 500 K12 300537080405      
91x1,5 37,5 240,4 500 K16 3005910804      
Nominella värden om inget annat anges.