Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EQFR 300/500 V

EQFR 300/500 V

EQFR 300/500 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. För kontroll- manöver- och signaländamål.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05Z1C7Z1-U

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EQFR

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Halogenfri polymer, vit
Partmärkning: Siffror
Gemensamt partskydd: Halogenfri polymer eller plastband
Skärm: Glödgade koppartrådar och kopparband/tråd
Mantel: Halogenfri polymer, grå
Märkexempel: EQFR 14x1,5 300/500 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 24,2 W/km
Isolationsresistans (min): 500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 150 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 650 mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz: 190 W

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
7x1,5 13,8 30,0 500 K08 310507080405      
7x1,5 13,8 30,0 1000 K09 310507080406      
10x1,5 15,6 40,0 500 K09 310510080405      
14x1,5 17,2 48,9 500 K09 310514080405      
14x1,5 17,2 48,9 1000 K11 310514080406      
19x1,5 18,9 60,3 500 K11 310519080405      
27x1,5 21,9 81,9 500 K11 310527080405      
37x1,5 25,0 106,8 500 K12 310537080405      
91x1,5 37,5 239,5 500 K16 3105910804      
Nominella värden om inget annat anges.