Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FKFR 300/500 V

FKFR 300/500 V

FKFR 300/500 V

Användning
Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. För kontroll-, manöver- och signaländamål.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05VC7V-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKFR, FKFR, RKFR

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PVC, svart
Partmärkning: Siffror
Gemensamt partskydd: PVC eller plastband
Skärm: Glödgade koppartrådar och kopparband/tråd
Mantel: PVC, grå
Märkexempel: FKFR 14x1,5 300/500 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 24,2 W/km
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz: 130 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 650 mH/km

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
7x1,5 14,2 28,8 500 K08 302007080405      
7x1,5 14,2 28,8 1000 K11 302007080406      
14x1,5 17,8 47,4 500 K09 302014080405      
19x1,5 19,9 61,6 500 K09 302019080405      
27x1,5 22,8 82,8 500 K12 302027080405      
Nominella värden om inget annat anges.