Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FQQR 300/500 V

FQQR 300/500 V

FQQR 300/500 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. För kontroll-, manöver- och signaländamål.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N05Z1Z1-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
FQQR

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: Halogenfri polymer, vit
Partmärkning: Siffror
Mantel: Halogenfri polymer, grå
Märkexempel: FQQR 14x1 300/500 V F3 DRAKA "Datum", metermärkt

  ===

Elektriska data vid +20 °C
Resistans, mätt i slinga (max): 36,2 W/km
Isolationsresistans (min): 500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 80 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz: 700 mH/km

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4x1 10,1 13,2 500 K06 311504070405      
7x1 11,1 14,8 500 K06 311507070405      
14x1 14,5 26,1 500 K07 311514070405      
19x1 16,2 33,8 500 K07 311519070405      
30x1 20,1 51,7 500 K09 3115300704      
Nominella värden om inget annat anges.