Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELAQBY 100 V

ELAQBY 100 V

ELAQBY 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina, samt i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. För ren inomhus användning finns även ELAQBY-S (2-10 par).

 

 

Standard
SS 424 16 51
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Godkännande
C

Miljödeklaration
ELAQBY

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Gemensamt partskydd: Plastband 
Skärm: Biledare och aluminiumband med vidhäftande mantel
Mantel: Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel: ELAQBY 20x2x0,6 MM  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
Resistans per ledare (max) 66,6 W/km
Isolationsresistans (min) 5000 MWkm
Kapacitans vid 1 kHz 55 nF/km
Kapacitansobalans 100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz 620 mH/km
Dämpning vid 1 kHz 1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz 600 W
 

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
5x2x0,6 Vit 8,3 7,5 500 K06 41151084010500      
10x2x0,6 Vit 10,7 13,7 500 K06 411510840105      
10x2x0,6 Vit 10,7 13,7 1000 K07 411510840106      
20x2x0,6 Vit 14,3 23,4 500 K07 411520840105      
20x2x0,6 Vit 14,3 23,4 1000 K09 411520840106      
30x2x0,6 Vit 16,4 31,7 500 K07 411530840105      
50x2x0,6 Vit 19,4 48,4 500 K09 411550840105      
100x2x0,6 Vit 26,2 86,5 500 K11 411500840105      
5x2x0,6 Röd 8,3 7,5 500 K06 41151084030500      
5x2x0,6 Röd 8,3 7,5 1000 K06 41151084030600      
10x2x0,6 Röd 10,7 13,7 500 K06 411510840305      
10x2x0,6 Röd 10,7 13,7 1000 K09 411510840306      
20x2x0,6 Röd 14,3 23,4 500 K07 411520840305      
Nominella värden om inget annat anges.