Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELAQBY-S 100 V

ELAQBY-S 100 V

ELAQBY-S 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I första hand för fast förläggning inomhus, har en flexiblare skärm än ELAQBY. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. Behövs kabel för markförläggning, välj ELAQBY.

 

 

Standard
SS 424 16 51
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Godkännande
C

Miljödeklaration
ELAQBY

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Gemensamt partskydd: Plastband 
Skärm: Biledare och aluminium/polyesterlaminat
Mantel: Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel: ELAQBY-S 10x2x0,6 MM  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
Resistans per ledare (max) 66,6 W/km
Isolationsresistans (min) 5000 MWkm
Kapacitans vid 1 kHz 55 nF/km
Kapacitansobalans 100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz 620 mH/km
Dämpning vid 1 kHz 1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz 600 W
 

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x2x0,6 Vit 6,4 3,9 500 K04 411502840105      
2x2x0,6 Vit 6,4 3,9 1000 K06 411502840106      
5x2x0,6 Vit 8,1 7,6 500 K06 411505840105      
5x2x0,6 Vit 8,1 7,6 2000 K07 411505840138      
10x2x0,6 Vit 10,2 11,8 500 K06 411620840105      
5x2x0,6 Röd 8,1 7,6 500 K06 411505840305      
5x2x0,6 Röd 8,1 7,6 1000 K06 411505840306      
Nominella värden om inget annat anges.