Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELEQB 100 V

ELEQB 100 V

ELEQB 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t ex högtalare.

 

 

Standard
SS 424 16 63
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Godkännande
C

Miljödeklaration
ELEQB

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad förtent koppar
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: Färger
Biledare: Entrådig förtent koppar
Skärm: Aluminium/plastlaminat
Mantel: Halogenfri polymer, ljusgrå
Märkexempel 7-48-ledare: ELEQB 4x2x0,8 MM  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
Resistans, per ledare (max) 37,5 W/km
Isolationsresistans (min) 500 MWkm
Parkapacitans vid 800 Hz 140 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 800 Hz 2

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,8 4,4 2,6 500 K04 410002460405      
2x0,8 4,4 2,6 2000 K06 410002460438      
3x0,8 4,6 3,2 500 K04 410003460405      
3x0,8 4,6 3,2 1000 K04 410003460406      
2x2x0,8 7,0 5,1 500 K06 410002860405      
4x2x0,8 9,0 8,6 500 K06 410004860405      
4x2x0,8 9,0 8,6 1000 K06 410004860406      
6x2x0,8 11,0 12,8 500 K06 410006860405      
Nominella värden om inget annat anges.