Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELLY 100 V

ELLY 100 V

ELLY 100 V

Användning
Polyeten mantlad abonnentkabel för fast förläggning utomhus, direkt i mark eller via kanalisation. Inomhus max 5 m för anslutning i box, plint eller skarv.

 

 

Standard
SS 424 16 60
SS 424 14 37
IEC 60332-1

Brandspridningsklass
F1 enligt SS 424 14 75
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
ELLY

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Mantel: PE, svart

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
  0,6 mm
Resistans per ledare (max) 64,7 W/km
Resistansobalans, max 2%
Isolationsresistans (min) 5000 MWkm
Kapacitans ledare-ledare, max 40 nF/km
Kapacitansobalans, max 300 pF/500 m
Dämpning, max, vid 800 Hz 1,0 dB/km
Dämpning, max, vid 1 MHz 15 dB/km
 

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
4x0,6 Svart 6,6 3,8 500 S4,5 403004440205      
Nominella värden om inget annat anges.

  ===

 

Färgschema för tvinngrupper
Tvinngrupps-
nummer
Part a Part b Part c Part d
1 blå turkos vit violett
Diagonalt liggande parter bildar par, a-c och b-d