Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELQRB 100 V

ELQRB 100 V

ELQRB 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel är avsedd som sektionsledning i brandlarmsanläggningar.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N00Z1Z1-U

Standard
SS 424 16 11
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
ELQRB 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: Halogenfri polymer
Partmärkning: Färger
Mantel: Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel 7-48-ledare: ELQRB 12x1,0 MM  DRAKA "Datum", metermärkt
  ===


Elektriska data vid +20 ºC
  0,6 mm 1,0 mm
Resistans per ledare (max) 62,9 W/km 23,2 W/km
Isolationsresistans (min) 500 MWkm 500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz 80 nF/km 100 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,6 Vit 2,9X4,2 1,5 500 K04 410502440105      
2x1,0 Vit 3,2X4,9 2,5 500 K04 410502490105      
2x1,0 Vit 3,2X4,9 2,5 100 P215 410502490121      
2x1,0 Vit 3,2X4,9 2,5 2000 K06 410502490138      
3x1,0 Vit 5,1 3,7 500 K04 410503490105      
4x1,0 Vit 5,6 4,6 500 K04 410504490105      
4x1,0 Vit 5,6 4,6 100 P215 410504490121      
4x1,0 Vit 5,6 4,6 2000 K06 410504490138      
7x1,0 Vit 6,7 7,6 500 K06 410507490105      
7x1,0 Vit 6,7 7,6 100 P280 410507490121      
7x1,0 Vit 6,7 7,6 2000 K07 410507490138      
12x1,0 Vit 8,6 12,3 500 K06 410512490105      
12x1,0 Vit 8,6 12,3 1000 K06 410512490106      
19x1,0 Vit 10,3 18,9 500 K06 410519490105      
27x1,0 Vit 12,5 26,8 500 K07 410527490105      
37x1,0 Vit 13,9 35,5 500 K07 410537490105      
2x0,6 Röd 2,9X4,2 1,5 500 K04 410502440305      
2x1,0 Röd 3,2X4,9 2,5 500 K04 410502490305      
4x1,0 Röd 5,6 4,6 500 K04 410504490305      
Nominella värden om inget annat anges.