Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELQXBE 100 V

ELQXBE 100 V

ELQXBE 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning eller i rör, för digital telekommunikation och fast telefoni.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N00EZ1-U

Standard
SS 424 16 92
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
ELQXB, ELQXBE 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Mantel: Halogenfri polymer, vit

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
  0,5 mm
Resistans per ledare (max) 95,9 W/km
Resistansobalans, max 2%
Isolationsresistans (min) 5000 MWkm
Kapacitans ledare-ledare, max 46 nF/km
Kapacitansobalans, max 150 pF/500 m
Dämpning, max, vid 800 Hz 1,15 dB/km
Dämpning, max, vid 1 MHz 16 dB/km

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x4x0,5 Vit 3,9 1,7 100 COIL 412104430102      
1x4x0,5 Vit 3,9 1,7 100 P215 412104430121      
1x4x0,5 Vit 3,9 1,7 500 P280 412104430128      
4x2x0,5 Vit 6,2 3,6 100 P215 412108830121      
4x2x0,5 Vit 6,2 3,6 500 P41 412108830128      
6x2x0,5 Vit 6,7 5,7 500 S4,5 412112830105      
10x2x0,5 Vit 8,9 7,6 500 K06 412120830105      
20x2x0,5 Vit 13,3 14,7 500 K07 412140830105      
30x2x0,5 Vit 15,3 20,9 500 K08 412160830105      
50x2x0,5 Vit 17,6 33,0 500 K09 412199830105      
100x2x0,5 Vit 24,8 61,4 500 K11 412100830105      
Nominella värden om inget annat anges.

  ===



Färgschema för tvinngrupper
Tvinngrupps-
nummer
Part a Part b Part c Part d
1 vit blå turkos violett
2 vit orange    
3 vit grön    
4 vit brun    
5 vit grå    
6 röd blå    
7 röd orange    
8 röd grön    
9 röd brun    
10 röd grå    
För 1x4x0,5 bildar diagonalt liggande parter par, a-b och c-d


  ===


Färgschema för kardeler
10 pars kardelnummer Identifieringsfärg band
1 blå
2 orange
3 grön
4 brun
5 grå
6 röd-blå
7 röd-orange
8 röd-grön
9 röd-brun
10 röd-grå