Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELQYB 100 V

ELQYB 100 V

ELQYB 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar.

 

 

Standard
SS 424 16 16
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Godkännande
C

Miljödeklaration
ELQYB

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Mantel: Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel 10-par: ELQYB 10x2x0,98 MM  DRAKA "Datum", metermärkt

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
  2x0,98 10x2x0,98
Resistans per ledare (max) 24,5 W/km 24,5 W/km
Parkapacitans vid 800 Hz nom.* 50 nF/km 50 nF/km
Dämpning vid 800 Hz 0,6 dB/km 0,6 dB/km
Isolationsresistans (min) 5000 MWkm 5000 MWkm
* Tolerans ± 5%

 

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,98 Vit 5,6 3,2 500 K04 411002480105      
2x0,98 Vit 5,6 3,2 1000 K04 411002480106      
2x0,98 Röd 5,6 3,2 500 K04 411002480305      
2x0,98 Röd 5,6 3,2 3000 K07 411002480339      
2x0,98 Röd 5,6 3,2 150 PROP 411002480383      
10x2x0,98 Röd 15,1 25,0 500 K08 411010880305      
10x2x0,98 Röd 15,1 25,0 1000 K11 411010880306      
Nominella värden om inget annat anges.