Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PTS-HF 100 V

PTS-HF 100 V

PTS-HF 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad och flamskyddad kabel för fast förläggning i tele-signalanläggningar inomhus.

 

 

Standard
IEC 60332-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
PTS-HF

  ===

Konstruktion
Ledare: Entrådig förtent och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Skärm: Biledare och aluminium/polyesterlaminat
Mantel: Halogenfri polymer, vit

  ===Elektriska data vid +20 ºC
  0,6 mm
Resistans per ledare (max) 65 W/km
Isolationsresistans (min) 10000 MWkm
Kapacitans ledare-ledare, max 100 nF/km
 

  ===Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x4x0,6 Vit 4,2 2,6 100 P215 450004440121      
1x4x0,6 Vit 4,2 2,6 500 P40 450004440128      
2x2x0,6 Vit 5,2 2,9 500 P40 450004840128      
3x2x0,6 Vit 5,5 3,6 100 P215 450006840121      
4x2x0,6 Vit 5,9 4,4 100 P215 450008840121      
Nominella värden om inget annat anges.

  ===

Färgschema för tvinngrupper
Tvinngrupps-
nummer
Part a Part b Part c Part d
1x4x0,6 blå röd svart gul
         
1 svart blå    
2 svart orange    
3 svart grön    
4 svart brun    
För 1x4x0,6 bildar diagonalt liggande parter par, a-c och b-d