Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Vår bakgrund

Vår bakgrund

Koncernen Prysmian Group har bildats genom föreningen av de två företagen Prysmian och Draka. Dessa båda var redan innan fusionen ledande inom sina marknader vad gäller innovation och tekniskt kunnande. Genom att kombinera styrkorna hos båda har vi uppnått en ökad investeringspotential och geografisk täckning samtidigt som vi nu innehar det mest omfattande produktutbudet på marknaden.

Vi vill att Prysmian Group ska upplevas som ett öppet och tillgängligt företag. Genom öppenheten och den kompetens vi besitter kan vi vinna och behålla ett fortsatt förtroende både hos våra investerare och hos våra kunder. 

Inom koncernen har en hållbar utveckling och miljö framskjutna platser. Som en del i detta genomförs ständigt miljörelaterade arbeten som bidrar till att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på våra arbetsplatser samtidigt som vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan.