Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SAPEI

Vi ansluter Sicilien till det italienska fastlandet

SAPEI

December 2009: Prysmian vinner upphandlingen av ett stort projekt för Terna Spa Rete Elettrica Nazionale. Det handlar om att bygga en undervattenskraftlänk för extra hög spänning mellan Sicilien och det italienska fastlandet. Denna sammanlänkning är av strategisk betydelse för utvecklingen av hela det nationella kraftnätet.

Kontraktet som är värt €300 miljoner för leverans av ett “nyckelfärdigt” kabelsystem omfattar konstruktion, tillverkning, installation och driftsättning av två 380 kV växelströmskabelkretsar mellan Villafranca Tirrenas (Sicilien) och Scillas (Kalabrien) kraftverk. Den totala kraftöverföringskapaciteten för den nya länken är 2 000 MW.

Länken och alla tillhörande arbeten gör det sicilianska elnätets förbindelse med fastlandet säkrare genom att underlätta energiutbyte. Med detta följer uppenbara fördelar i form av minskade begränsningar för elmarknadens aktörer och stimulerad konkurrensen. Länken är dessutom särskilt viktig eftersom den främjar utvecklingen av elproduktion från lokala förnybara energikällor.

“Vi är stolta över att kunna dela med oss av vår erfarenhet och vårt yrkeskunnande och stå till förfogande för ett företag av en sådan strategisk betydelse för landet", säger Valerio Battista, Prysmian Groups verkställande direktör.

"Projektet är bland det mest tekniskt komplicerade som någonsin genomförts med hänsyn till det berörda områdets speciella geografi".

Kabeln löper ungefär 38 km under vattnet och 5,4 km på land, varav 2 km är på Sicilien och 3,4 km i Kalabrien. Systemet, som omfattar mer än totalt 260 km kabel, består av enkelledarkablar av olika typer och tvärsnittsareor beroende på gällande installationsförhållandena både under vattnet och under marken.