Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Hudson

Kraftsamling i New York

Hudson

Maj 2011: Prysmian Group vinner upphandlingen av ett projekt värt mer än 175 miljoner dollar för Hudson Transmission Partners, LLC. Arbetet består i utvecklingen av en strategisk kraftledning under jord och under vattnet mellan New York City och New Jerseys kraftledningsnät. Det är en del i ett ännu större kontrakt som tilldelats konsortiet Prysmian och Siemens Energy.

Prysmian Group är ansvarig för planering, leverans och installation av en kraftledning på 345 kV växelström och högspänning (HVAC) under mark och under vattnet längs en total rutt på cirka 7,5 miles (13 km). Uppdraget är att leda 660 MW befintliga ström från kraftledningsnätet i Ridgefield, New Jersey till New York.

Hudson-projektet är av strategisk betydelse för staden New York där energikonsumtionen ständigt ökar. Syftet med projektet är dels att ersätta resurser som måste avvecklas under de kommande åren. Dels att över tid stärka den övergripande driftsäkerheten i New Yorks strömförsörjningssystem.

Hudson-projektet ökar åtkomsten för New York-borna till mer varierande energikällor, inklusive förnybara energikällor och naturgas.

Prysmian Group installerade ett knippe bestående av tre högspänningsundervattenskablar och fiberoptikkablar för dataöverföring under en del av Hudsonfloden med hjälp av det egna kabelläggningsfartyget Giulio Verne. Undervattenskabelsystemet kommer att begravas som ett knippe under flodens botten på ett djup på mellan 10 till 15 meter med hjälp av Prysmian Groups egenkonstruerade hydroplogmaskin.

Majoriteten av högspänningsmarkkablarna har tillverkats av Prysmian Groups nya toppmoderna VCV-fabrik i Abbeville, South Carolina medan själva installationen har utförts av Prysmian Groups installationsservicegrupp i New Jersey.

Prysmian Groups amerikanska del i projektet har slutförts i och med leveransen och installationen av landfiberkablar som har tillverkats av Lexington Fibre Optic kabeltillverkningsanläggning.

I New York har jordkabelsystemet installerats under stadens gator på en sträcka på ungefär 650 meter till ConEd West 49th Street understation.

Nordamerika är en av de viktigaste marknaderna för koncernen. Abbevilles toppmoderna fabriksanläggning stod klar 2009 och är den första anläggningen för tillverkning av kablar för extra hög spänning i Nordamerika. Tack vare fabriken kan Prysmian Group stödja de stora allmännyttiga företagen i landet med att utveckla och uppgradera sina elnät.