Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Neptune

New Jersey och Long Island blir ett under vatten

Neptune

Juli 2007: Prysmian Group levererar undervattenskabeln Neptune mellan New Jersey och Long Island. Installationen genomfördes av ett konsortium mellan Prysmian och Siemens. Idag är länken i drift efter en lyckad testperiod till gagn för Long Island Power Authority (LIPA) och deras skattebetalare.

Tack vare Neptunes förbindelseledning kan LIPA nu köpa billigare energi under högsommartiden när efterfrågan på el är som störst. De tillgodoser behoven för cirka 600 000 normalstora hem. Dessutom garanterar projektet välbehövlig el och infrastrukturkommunikation till tätbebyggda områden på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Neptune-kabeln är den första undervattenskabeln på 500 kV som någonsin har installerats i världen. Den tillverkades i den italienska fabriksanläggningen i Arco Felice (Neapel) och installerades av Giulio Verne, ett av de få kabelläggningsfartygen med så hög kapacitet i världen.

Kabeln täcker en sträcka på nära 105 kilometer. Den är konstruerad för att leda en märkeffekt på 660 megawatt och inte mindre än 750 MW vid exceptionell överbelastning.

Tack vare Prysmian Groups förmåga att utveckla produkter och system utifrån kundens specifika behov, var vi även ansvariga för att installera 20 kilometer markbundna högspänningskablar på 345 kV på Long Island och koppla kabeln till närmaste terminalstationer.