Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SylWin1

Forsla kraft från Nordsjön

SylWin1

Januari 2011: Prysmian Group vinner upphandlingen av ett projekt värt mer än €250 miljoner åt den nederländsk-tyska nätoperatören TenneT för anslutningsprojektet SylWin1. Det handlar om att länka samman havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön till tyska fastlandet. Projektet sätter nya tekniska milstolpar genom att nå en effekt på 864 MW och 320 kV likspänning.

Som en del i ett större kontrakt som tilldelats konsortiet Prysmian Group och Siemens Energy är Prysmian Group ansvarig för hela leveransen, installationen och driftsättningen av kabelanslutningarna till sjöss och i marken.

Den nyckelfärdiga anslutningen länkar samman den havsbaserade vindkraftsparken DanTysk (ca 160 km från land) med fastlandet i syfte att överföra ström från förnybara energikällor till det tyska elnätet.

SylWin1-projektet följer BorWin2- och HelWin1-projektet som tidigare tilldelats Prysmian Group, och överstiger de milstolpar som sattes av BorWin22.

Projektet omfattar en längre likströmskabelanslutning och är det högst rankade systemet för VSC-teknik någonsin med en nominell effekt på 864 MW. Systemet arbetar på den högsta kommersiellt tillgängliga spänningsnivån på ± 320 kV DC.

SylWin1-projektet använder extruderad HVDC-kabelteknik från Prysmian Group tillsammans med Siemens HVDC Plus®-omvandlarteknik på plattformar ute till havs och landbaserade stationer.

Förbindelseledningen består av HVDC-undervattensteknik och markkabeltyper med en spänning på ± 320 kV DC. Detta ska levereras av Prysmian Group längs en 159 km lång sjöväg som passerar öster om Helgoland och fortsätter 45 km landvägen till landets strömriktarstation i Büttel, nordväst om Hamburg.

Extruderade 155kV HVAC-undervattenskabelanslutningar avslutar anslutningarna från transformatorplattformen på DanTysk vindkraftspark till omvandlarplattformen till havs. I kabelsystemets konfiguration ingår även en fiberoptisk kabel för signalerings- och kommunikationsändamål.

Kablarna och tillbehör tillverkas vid Prysmian Groups europeiska HV-fabriker. Installationsarbetet har påbörjats under 2012 och fortsätter in i 2013. Starten av den yrkesmässiga driften av HVDC-länken är planerad till 2014.