Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Trans Bay

Ny länk Pittsburg – San Francisco

Trans Bay

September 2007: Prysmian Group vinner upphandlingen för planering, leverans och installation av en högspänningslikströmslänk till sjöss mellan Pittsburg och San Francisco. Uppdragsgivare är Trans Bay Cable LLC, ett helägt dotterbolag till Babcock & Brown.

TBC-projektet är av strategisk betydelse för utvecklingen av San Francisco-buktens område där efterfrågan på energi ständigt ökar.

Syftet med projektet är att överföra elkraft och skapa en dedikerad ledning mellan East Bay (som har hög elektrisk kapacitet och transmissionsnätsbelastning) och de elektriska överförings- och distributionsanläggningarna i San Francisco.

TBC är en kostnads- och energieffektiv lösning som tillhandahåller San Franciscos behov av ytterligare överföringskapacitet samtidigt som lösningen förbättra överföringens tillförlitlighet och belastningskapacitet.

Dessutom har den potential att tillåta avlägsnande av produktionsanläggningar i centrum, vilket eliminerar relaterade luftutsläpp. Prysmian Group har installerat undervattenskablar och optiska fiberdatakablar med deras egna kabelläggningsfartyg Giulio Verne. Både HVDC-undervattenskablarna och markkablarna som krävdes för länken tillverkades i den italienska fabriken i Arco Felice (Neapel).