Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Western HVDC Link

Rekordkontrakt

Western HVDC Link

Februari 2012: Prysmian Group skriver på ett rekordkontrakt på ungefär €800 000, det högsta värdet som någonsin har förekommit i kabelbranschen. Det handlar om utvecklingen av Western HVDC Link, en förbindelseledning av högspänningstyp (HVDC) till havs mellan Skottland och England.

Projektet gäller ett fullständigt nyckelfärdigt genomförande av en HVDC-länk (planering, tillverkning, installation, provning och idrifttagning). Det inkluderar tvåpoliga kablar som använder PPL-isolering (Paper Polypropylen Laminate), med förbättrad elektrisk och termisk prestanda. 

Prysmian Group har varit en föregångare inom introduktionen av Mass Impregnated PPL-kablar på marknaden. En innovativ materialteknik som gör det möjligt att nå högre spänningsklasser, minskade kabeldimensioner för likvärdig överföringskapacitet och optimerad effektförlust.

Denna obestridda kompetens inom MI PPL-kablar utgjorde en viktig framgångsfaktor för Prysmian Group i kampen om upphandlingen.

Med en ruttlängd på över 400 km innefattar länken ett kort landavsnitt i Skottland och ett betydande landavsnitt i England och Wales. Avsnittet till havs installeras i den Irländska sjön. För installationen till havs ska Prysmian Groups eget kabelfartyg Giulio Verne användas.

“Denna milstolpe bekräftar vår obestridda framskjutna roll inom sjökabelbranschen", konstaterar Fabio Romeo Vice VD inom Energy Business. "Både i fråga om marknadsandelar och meriter, och vad gäller kunskap och innovationsförmåga. Dessutom vill jag också betona vårt ständigt ökande engagemang inom sektorn för förnybar energi, med ett brett utbud av avancerade produkter och teknologier som finns tillgängliga för att stödja utvecklingen av grönare och smartare energinät."