Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Hållbarhet

Ett företag, en övertygelse

Hållbarhet

Affärsmässig hållbarhet är en allt viktigare fråga för varje företag och vi på Prysmian Group avser att använda denna del av vår hemsida för att redogöra för vårt arbete och våra resultat inom detta område.

Med målsättningen att på ett tydligt sätt beskriva hur viktigt socialt ansvar är för oss, redovisar koncernen sitt etiska och samhällsekonomiska resultat tillsammans med produktionsresultatet i en årlig hållbarhetsredovisning som inspireras av Global Reporting Initiative internationellt erkända G3-riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

Läs mer här