Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Forskning och utveckling

Ständigt i framkant

Forskning och utveckling

 

Kontinuerlig innovation är avgörande för kunderna och grundläggande för Prysmian Groups framtida tillväxt. Med 17 spetsforskningscentra i 10 länder, avancerade egenutvecklade tekniker, mer än 500 skickliga yrkesmän och över 5 600 beviljade och arkiverade patent, har företaget tillgång till en mycket hög forsknings- och utvecklingskapacitet.

Olika incitamentsprogram finns över hela koncernen för att stimulera idéer, dela kunskap och skapa ett innovativt tänkesätt. Detta bidrar till att inte bara uppnå bättre och billigare produkter, utan också säkrare och mer miljöeffektiva lösningar.

Prysmian Group har sedan lång tid etablerade relationer med stora universitet och forskningscentra. Bland annat polytekniska universitet i Milano, Trentos Bruno Kessler Foundation i Italien, universitet i Barcelona i Spanien, universitet i Sao Paulo i Brasilien och universitet i Delft i Holland.

Uppdraget för Prysmian Groups forsknings- och utvecklingsavdelning är att identifiera innovativa produkter och teknik, lägga till nya produkter och tjänster till det befintliga sortimentet samt minska produktionskostnaderna för både befintliga och nya produkter.

Kvaliteten på koncernens produkter garanteras genom en strikt övervakning av varje produktionssteg, från upphandling av råvaror till leverans av den färdiga produkten. Kontroller under upphandling av råvaror innebär val av leverantör och kvalitetstester av enskilda varor. Dessa måste sedan åtföljas av särskilda intyg som anger att de överensstämmer med de standarder som avtalats.

En strikt hållning till kvalitet har hjälpt företaget att behålla sin världsledande position och gjorde ett betydande bidrag till företagets fortsatta framgångar. Kundtillfredsställelse är högsta prioritet för Prysmian Group och företagets kvalitetsarbete omfattar policyn “noll defekter” och “rätt första gången” för alla kundrelaterade aktiviteter.

Kvalitetspolicy

Prysmian Group tillhandahåller överlägsna kabellösningar till våra kunder. För oss är dessutom information, säljhjälp och support en självklar del av vårt erbjudande. För att uppnå detta är det viktigt att:

  • leverera produkter av hög kvalitet i tid
  • kundens behov alltid är första prioritet
  • kontinuerligt öka motivationen och kompetensen hos våra medarbetare så att vi alltid har högt personligt engagemang och servicenivå till våra kunder.
  • möjliggöra för våra medarbetare att ständigt arbeta med förbättringar för att öka kundnytta, till exempel genom att ta bort icke värdeskapande aktiviteter och använda tillgången i den stora kunskapsbas som finns inom koncernen
  • bygga in och förankra socialt ansvar och affärsetik i våra affärsmetoder
  • ha tydliga metoder för att identifiera och förstå kundens förväntningar, mäta deras uppfattning om oss och vidta åtgärder som ökar kundtillfredsställelsen

Dokument Kvalitetspolicy

Ansvarsfulla materialval

Prysmian Group arbetar förebyggande med att minska risker för människors hälsa och miljö från material genom att kontinuerligt följa forskningen inom våra områden. Materialexperter arbetar tillsammans inom koncernen för att ständigt förbättra sin kunskap om materials hälso- och miljöegenskaper. Vid all utvecklingsverksamhet genomförs riskanalyser där även frågor kring hälsa och miljö ingår.

Prysmian Groups produkter uppfyller kraven I EUs miljödirektiv ”Restriction of the use of certain Hazardous Substances” (RoHS) RoHS-direktivet, Kemikalie inspektionens information angående RoHS-direktivet.

Dokument materialval