Speak Up

Speak Up

Gör din röst hörd!

För att förstå hur vi ska utvecklas och förändras, är det viktigt att få höra de anställas åsikter.

Därför genomför vi en global medarbetarundersökning varje år, Speak Up, där varje anställd får göra sin röst hörd. Utifrån svaren i undersökningen byggs och utförs en åtgärdsplan.

Klicka här för att reda på mer om hur Speak Up påverkar varje medarbetares arbetssituation.