ECO CABLE

ECO CABLE

Fokus på framtiden

ECO CABLE - MILJÖBEDÖMNING OCH DOKUMENTATIONSKONCEPT

Eco Cable är Prysmian Groups egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. 
Prysmian Group har ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsprogram för att förbättra sitt bidrag till att minska CO2 -utsläppen. Prysmian Group har åtagit sig att uppnå målet att nå nettonollutsläpp enligt scope 1 och scope 2, 2035.

SE_ECOCABLE_Vi har kunskapen_ny2

VI HAR KUNSKAPEN

SE_Vårt åtagande

VÅRT ÅTAGANDE

Prysmian Group har åtagit sig att stödja energiomställningen, utveckling och digitaliseringen av samhällen. Vi har fokus på sju FN-mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainability Development Goals). De är integrerade i vår affärsstrategi och vi arbetar med 16 nyckeltal (KPI, key performance indicators), som ska uppnås varje år. Vi övervakar framstegen och garanterar ett starkt engagemang för att skapa värde för alla intressenter.

Prysmian Group har ett pågående samarbete med Carbon Disclosure Project (CDP). Målet är att ta itu med klimatrisker och minska våra koldioxidutsläpp. Vi samlar och utvärderar våra insatser, sätter upp framtida mål och aktiviteter.

VÅRA MÅL

Slutligen har Prysmian Group åtagit sig att uppnå validerade SBTi-mål (Science Based
Targets initiative).
• Mål 2035: nå nettonollutsläpp av koldioxid för scope 1 och 2
• Mål 2050: nå nettonollutsläpp av koldioxid för scope 3
• Delmål 2030: minska koldioxidutsläppen 46 % för scope 1 och 2 och med 21 % för scope 3
Läs mer här

Läs mer om våra 7 FN-mål här

SE_VÅRA MÅL

VÅRA MÅL

Slutligen har Prysmian Group åtagit sig att uppnå validerade SBTi-mål (Science
Based Targets initiative).
• Mål 2035: nå nettonollutsläpp av koldioxid för scope 1 och 2
• Mål 2050: nå nettonollutsläpp av koldioxid för scope 3
• Delmål 2030: minska koldioxidutsläppen 46 % för scope 1 och 2 och med 21
% för scope 3
Läs mer här

Läs mer om våra 7-FN mål här

 

SE_ Nyckeltal och FN-mål

16 hållbara nyckeltal.JPG
7 FN-mål.JPG

SE_PRODUKT & DOKUMENTATION

PRODUKT & DOKUMENTATION

ECO CABLE är Prysmian Groups egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Vi tillhandahåller transparent dokumentation baserat på mätbara och internationellt erkända bedömningskriterier.

ECO CABLE är ett koncept som omfattar produkt och dokumentation, vilket ger dig en inblick i kabelfamiljens miljöprestanda, baserat på sex mätbara kriterier.

EXTRA VÄRDE 
VI STRÄVAR EFTER ATT SKAPA VÄRDE GENOM ÖPPENHET.

SE_TRANSPARENT DOKUMENTATION

TRANSPARENT DOKUMENTATION

Syftet med ECO CABLE-konceptet är att göra det enklare för våra kunder att välja kablar för att bygga bostäder, kontor, fabriker och infrastruktur inför framtiden. Endast våra kablar med högsta poäng ingår i ECO CABLE-konceptet, tillsammans med fullständig redovisning av respektive kriterier.

Kabeldokumentationen tillhör dig, så du har alltid tillgång till den och kan enkelt använda den vid behov. ECO CABLE är ett användbart och flexibelt verktyg i situationer där transparens och dokumentation är viktigt.

SE_ECOCABLE_Sex mätbara kriterier_White space

 

SE_ECOCABLE_Sex mätbara och erkända kriterier_1-2

SEX MÄTBARA OCH INTERNATIONELLT ERKÄNDA KRITERIER

SE_ECOCABLE_Sex mätbara kriterier_3-4

SE_ECOCABLE_Sex mätbara kriterier_5-6

SE_Eco Cable_Vårt sortiment_Vårt mål

Vårt mål.jpg
20% av vårt sortiment.jpg

SE_ECO CABLE_Aceflex Eco Cable

ACEFLEX ECO CABLE

Aceflex ECO CABLE 0,6/1 kV är först ut inom konceptet ECO CABLE. Distributionskabeln har en flexibel kabeldesign och finns i storlekarna 1,5 mm2 till 16 mm2. Aceflex ECO CABLE uppfyller dessutom CPR-kraven för installation inomhus. Sammantaget en mycket mångsidig och enkel kabel att hantera och installera.

Med Aceflex ECO CABLE medföljer ett standarddatablad utöver ECO CABLEdokumentation, baserat på sex miljöbedömningskriterier. På detta sätt håller du reda på kabelns miljöavtryck.

SE_ECO CABLE_Dokumentation_datablad

DATABLAD & DOKUMENTATION

Eco cable_datablad.JPG
Eco Cable_Dokumentation.JPG

SE_Eco Cable_Broschyr

SE_ECOCABLE_kontakta oss_kontakt

Nyfiken på mer?

Kontakta oss

Försäljning