Prysmian Groups klimatmål godkända av SBTi

Prysmian Groups klimatmål godkända av SBTi

24 SEP 2021

 

Prysmian Groups klimatmål godkända av SBTi

Under hösten 2021 godkändes Prysmian Groups målsättning för minskade CO2-utsläpp av Science Based Target Initiative. SBTi är ett ramverk för företag som definierar och sätter vetenskapligt baserade mål för att minska koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. 

Målsättningarna som godkändes av SBTI var: 

- nettonollutsläppsmål till 2035, Scope 1 och 2

- 46 % minskat utsläpp av växthusgaser, Scope 1 och 2 senast 2030, från 2019 års baslinje.

- minska de absoluta Scope 3-utsläppen av växthusgaser från köpta varor och tjänster, samt från användningen av sålda produkter med
21 % inom samma tidsram.

SBTI har kommit fram till att Prysmian Groups ambition är i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. 

”Vi är stolta över SBTi:s godkännande, vilket bekräftar vårt seriösa engagemang och den proaktiva roll vi vill spela i vår bransch och värdekedja gällande minskade koldioxidutsläpp. Hållbarhet finns i vårt DNA och är en integrerad del av vår verksamhet.”, säger Cristina Bifulco, cheif sustainability officer hos Prysmian Group. 

Företagets ambition inom klimatförändringar är att vara en av de ledande tekniska aktörerna i övergången till hållbara energikällor. Gruppen har en ambitiös klimatstrategi med vetenskapsbaserade mål, i linje med kraven i Parisavtalet. 

För mer information om hållbarhetsarbetet hittar du här: 

https://www.prysmiangroup.com/en/sustainability  
Hållbarhet | Prysmian Group 

Science Based Target initiative är ett ramverk för företag för att definiera och sätta vetenskapligt baserade mål för att minska sina koldioxidutsläpp i linje med kraven i Parisavtalet. SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).