Produkter

ECO CABLE

Fokus på framtiden

Eco Cable - Miljöbedömning och dokumentationskoncept

Eco Cable är Prysmian Groups egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. 
Prysmian Group har ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsprogram för att förbättra sitt bidrag till att minska CO2 -utsläppen. Prysmian Group har åtagit sig att uppnå målet att nå nettonollutsläpp enligt scope 1 och scope 2, 2035.

AXLJ-RMF

Produktion

Fabriken i Nässjö förser inte bara Sverige, utan hela Norden med kvalitetsprodukter och lösningar. Fördelarna med att ha produktion i Sverige är många ur ett hållbarhetsperspektiv.

produktion

Produkter

Vi tror på innovation som en stor del i vårt hållbarhetsarbete. Därför arbetar vårt produktutvecklingsteam konstant med att utveckla nya, mer hållbara produkter.

produkt

Grön energiförbrukning

100 % av kabelproduktionen i Sverige sedan 2016 har grön energiförbrukning!

Nässjöfabriken har sedan 2016 köpt ursprungsgarantier (GoO-certifikat) för 100% av sin elförbrukning. Ett GoO-certifikat (Guarantee of Origin) är en ursprungsgaranti som definieras i enlighet med EU-lagstiftningen (2009/28-direktivet om förnybar energi) och som definierar att el kommer från förnybara energikällor. 

Den gröna energiförbrukningen vid Nässjöfabriken:

  • 2020 - 44 630 GJ
  • 2021 - reducering med 7,4% till 44 294 GJ 
  • 2022 - ökning till 13 500 MWh, vilket återspeglar den ökade produktionen 
grön energiförbrukning

Kontakt

Information

Information