Hållbarhet

Hållbarhet

Är en del av vårt DNA

Vi vet vilka utmaningar vi står inför. Vi vet att tiden att få bukt med de miljöproblem vi har, är på väg att rinna ut. Vi vet också att alla kan vara en del av lösningen.

Som världsledande i kabelbranschen förstår Prysmian Group sitt ansvar att inte bara vara en del av förändringen, utan att driva den. Därför har vi sedan 2017 haft en global strategisk plan på vad vi vill åstadkomma, hur vårt hållbarhetsarbete ska bedrivas och hur vi säkerställer att vi lever upp till våra krav.

Våra tre högsta prioriteringar är hållbara och innovativa lösningar för industrin, ansvarsfullt användande av energi- och vattenresurser samt utveckling av människor och samhällen.

Vår strategiska plan utgår från FN:s 17 hållbarhetsmål, där vi valt ut fem områden där vår påverkan är som störst. Där ingår bland annat att vi ska beräkna våra kablars koldioxidutsläpp, möjliggöra förnybara energikällor, se till att våra fabriker minskar sina utsläpp och håller hög standard gällande arbetsmiljö, öka revisioner inom miljö, HR och styrning, samt jämställdhet mellan könen.

Samtliga punkter har mål, delmål, uppföljning och viktigast av allt: de präglar hela vår verksamhet.

För att lyckas, investerar vi både tid och resurser. Fram till 2022 kommer Prysmian Group att öronmärka 450 miljoner euro till hållbarhetsarbetet. Med över 30 000 anställda, över 100 fabriker och verksamhet i mer än 50 länder tror vi att vi kan sätta en ny standard för oss själva, våra samarbetspartners och hela industrin.

Läs mer om vårt globala hållbarhetsarbete

Ladda ner vår hållbarhetsrapport 2020

SE_hållbarhet

”Vår ambition för framtiden, är att möjliggöra teknologi för produktion och överföring av renare, smartare och prisvärd energi från förnybara resurser”

Valerio Battista

VD, Prysmian Group

SE_Hållbarhet_Prysmian Group Sverige

Prysmian Group Sverige

På Prysmian Group Sverige, som är stationerat i Nässjö, har miljöarbetet pågått i många år. Dels för att minska energiförbrukningen och klimatavtrycket från vår fabrik, men även i de produkter som landar på marknaden. Vi siktar också på att stötta våra partners, våra kunder och våra kunders kunder, att arbeta på ett hållbart sätt.

SE - edi box 2 - Linkedin follow us

Corporate

Följ oss

På vår grupp Linkedin affåarssida

Prysmian använder flera av de sociala medierna inklusive LinkedIn. Följ oss här för att uppdateras regelbundet om våra nyheter, nya produkter, innovationer, evenemang och projekt.

arrow-right arrow-right-strong Följ oss

SE - Last News Widget - Sustainabilty

/  Latest news

Sustainability
Sustainability
Sustainability
News
18/02/2021
Sustainability
News
19/11/2020
Sustainability
Sustainability
News
01/07/2020
Sustainability
Sustainability