Hållbarhet

Hållbarhet

Produkter

Samtliga produkter vi tillhandahåller på den svenska marknaden lever upp till de krav, regler och lagar som gäller i Sverige. Vi utför noggranna tester på såväl innehåll som kvalitet – allt för att förse dig med produkter som är bra både på kort och lång sikt.

Vi tror på innovation som en stor del i vårt hållbarhetsarbete. Därför arbetar vårt produktutvecklingsteam konstant med att utveckla nya, mer hållbara produkter.

Det ska gynna miljö, användarvänligheten och plånboken.

SE_Hållbarhet_Produkter_Viktiga miljöcertifieringar

Viktiga miljöcertifieringar

Idag finns ingen gemensam och harmoniserad hållbarhetsmärkning för kablar, men det betyder inte att det saknas miljöarbete inom branschen. Tvärtom. Många kablar testas mot diverse certifieringar och standards för att få användas i projekt som strävar efter att bli mer hållbara. Nedan listar och förklarar vi några av de viktigaste miljöcertifieringarna som våra produkter testas mot.
 

Byggvarubedömningen arbetar med att förenkla för ett giftfritt och hållbart byggande. Bland annat bedömer de produkter på kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. De erbjuder även ett loggboksverktyg utformad som en gemensam plattform där produkterna registreras. På så sätt skapas en spårbarhet för dagens och morgondagens generation. Byggvarubedömningen ägs av 60 stora, svenska branschaktörer.

I vår webbkatalog ser du enkelt om produkten är listad eller inte.

SundaHus Miljödata används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram genom att dokumentera produkterna i byggnaden samt hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden. Vi vill understryka att SundaHus varken godkänner eller underkänner produkter. Istället är det beställaren som utifrån sina miljökrav sätter den önskade standarden.

I vår webbkatalog ser du enkelt om produkten är listad eller inte.

Svanen är ett välkänt varumärke som jobbat mot ett hållbart samhälle i 30 år. Svanenmärkta produkter är kända för både kvalitet och miljöhänsyn. Kablar i sig kan inte Svanenmärkas men väl bli listade i Nordic Ecolabel från samma organisation. Det innebär att kablarna får användas i Svanenmärkta projekt.

BASTA-systemet ställer de högsta kravnivåerna på produkters kemiska innehåll och syftar till att fasa ut farliga ämnen inom bygg- och anläggningsbranschen. BASTA är icke-vinstdrivande och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen.

SE_Hållbarhet_Produkter_P-Laser

Produkter

P-Laser

P-Laser är den första högpresterande och helt miljövänliga kabeln. Både när det gäller produktion och användning.

arrow-right arrow-right-strong Läs mer

SE_Hållbarhet_Produkter_ECO CABLE

Produkter

ECO CABLE

ECO CABLE är den första gröna kabellinjen i branschen. Den utgår från erkända och mätbara kriterier och ska leda industrin framåt.

arrow-right arrow-right-strong Läs mer

SE_Hållbarhet_Produkter_CPR

Produkter

CPR

Sedan 2017 är EU-lagen CPR lagstadgad i Sverige och såväl tillverkare som installatör och återförsäljare har ett ansvar för att lagen följs.

arrow-right arrow-right-strong Läs mer

SE_Hållbarhet_Produkter_Webbkatalog

Produkter

Webbkatalog

Bläddra igenom vårt utbud av produkter för alla sorters applikationer.

arrow-right arrow-right-strong Till webbkatalogen