DoP

DoP

Hitta DoP

Nedan finner du prestandadeklarationer (även kallad DoP = Declaration of Performance) för alla våra CPR-produkter. Varje förpackningsetikett innehåller ett DoP-nummer som du använder för att söka upp rätt deklaration. Ett DoP nr består av sju siffror, t.ex. 1xxxxxx. Du kan även söka på E-nummer och vårt artikelnummer.

Följande uppgifter finns med i en prestandadeklaration:

  • Vilken produkt det är
  • Vem som tillverkat produkten
  • Kontaktuppgifter till tillverkaren
  • Vilket tredje parts-organ som har testat produkten
  • Vilket AVCP-system som gäller för produkten
  • Prestanda för produktens brandegenskaper