Global men lokal

Global men lokal

Från de djupaste oceaner och gruvor till satelliter som kretsar kring jorden hittar du produkter utvecklade av oss – Prysmian Group. 

Oavsett hur stora vi är, är det tack vare våra kunder och affärspartners som vi överlever och expanderar. För att kunna övertyga er och tillmötesgå era krav, måste vi ha kunskap om era specifika behov. Då duger det inte att sitta hundratals mil bort på något kontor. För att förstå vad olika årstider, kyla och värme, sol och vatten och allt annat som påverkar kablars funktion och prestanda i Norden, är det viktigt för oss att finnas här. För att lösa de lokala utmaningarna utnyttjar vi sedan styrkan i att tillhöra en global organisation.

Detta förhållningssätt har gjort oss till världens största producent av säkra och tillförlitliga kablar inom områdena energi och telekommunikation.

På Prysmian Group Sverige AB kan vi hjälpa dig med allt från traditionella installationskablar till avancerade kabellösningar för industri, energiförsörjning och telecom. Och skulle vi mot förmodan inte ha just den kabel du letar efter – utvecklar vi den efter dina behov.

Vår globala närvaro innbär att vi alltid är nära våra kunder - oavsett var de finns någonstans.

experience

150

År av erfarenhet

countries

+50

Länder

employees

29K

Anställda

euros

+12B

Försäljning i Euro

3 Områden

Vår affärsmodell

Prysmian Group arbetar enligt en affärsmodell baserad på ett strategiskt tillvägagångssätt som anser att följande element är nyckeln:

1. Att lyssna på och aktivt involvera alla interna och externa intressenter, att ständigt vara medveten om det föränderliga globala och industriella sammanhanget och att planera framtiden på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till miljön och samhället

2. Vi strävar efter att anpassa koncernens ledningsmål till hållbarhetsnyckeltalen och för detta ändamål har vi antagit ett styrkort som gör det möjligt för oss att hantera sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden som en integrerad del av vår verksamhet och hela värdekedjan.

3. Incitamentsprogram för alla chefer som är kopplade till uppnåendet av ESG-mål, inklusive koncernens rankning på DJSI, CDP och EcoVadis hållbarhetsindex, samt på framsteg som uppnåtts inom områden som könsfördelning i ledningen, minskning av CO2-utsläpp och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

En värld av möjligheter

Prysmian Group har musklerna att utveckla och skräddarsy kabellösningar som passar dina krav perfekt. Till ditt förfogande har vi 25 forsknings- och utvecklingscentra runt om i världen. På vår tillverkningsfabrik i Nässjö, Sverige, sammanfogar vi denna världsomspännande expertis med vår lokala kunskap och kännedom om hur man tillverkar kablar i världsklass till kunder över hela Norden. För att kunna erbjuda er ett komplett utbud av el-, tele- och kommunikationskablar har vi även ett väl utvecklat samarbete med vår kabeltillverkning i finska Pikkala och Oulu såväl som i norska Drammen, estniska Keila samt i Nederländerna.

Inget område är för stort, eller för komplicerat

Kundfokus är en central del av vår affärsidé. I våra arbeten återspeglas våra kunders specifika krav i allt från produktutformning och leverans till närvaro och service.

Vi har kapacitet att utveckla lösningar som inte bara uppfyller specificerade standarder, utan även våra kunders specifika önskemål och behov. Att vi har en sådan kapacitet beror på en snabb och smidig organisation genom hela leveranskedjan. Beslutsvägarna mellan idé och lansering är korta, vi har förmågan att anpassa oss till de olika branschernas krav och vi investerar kontinuerligt i innovation.

Vi strävar hela tiden efter att höja ribban i syfte att vara bäst inte bara vad gäller våra produkter utan även när det gäller kvaliteten på vår service.

Tillsammans är vi Prysmian Group

En värld av möjligheter

Prysmian Group har musklerna att utveckla och skräddarsy kabellösningar som passar dina krav perfekt. Till ditt förfogande har vi 25 forsknings- och utvecklingscentra runt om i världen. På vår tillverkningsfabrik i Nässjö, Sverige, sammanfogar vi denna världsomspännande expertis med vår lokala kunskap och kännedom om hur man tillverkar kablar i världsklass till kunder över hela Norden. För att kunna erbjuda er ett komplett utbud av el-, tele- och kommunikationskablar har vi även ett väl utvecklat samarbete med vår kabeltillverkning i finska Pikkala och Oulu såväl som i norska Drammen, estniska Keila samt i Nederländerna.

 

VÅRA TRE FOKUSOMRÅDEN

Innovation: Utveckling av nya produkter och lösningar

Våra 26 globala forsknings-och utbildningscenter skapar innovativ och banbrytande teknik som delas över hela koncernen. Vi ägnar många mänskliga resurser och investeringar åt att utveckla produkter och lösningar som säkerställer våra kunders ökade tillväxt och mervärde. 

Globalt fotavtryck: Full kontroll över värdekedjan

Med fler än 108 fabriker spridda över flera kontinenter är vår leveranskedja oöverträffad inom energi- och telekomindustrin. Vi kan inte bara spara tid och pengar på logistik och överföra dessa besparingar till våra kunder, vi har också full kontroll över hela produktionskedjan. Det gör oss till en anpassningsbar och pålitlig partner.

 Kundintimitet: Upprätthålla nära kundrelationer

Med över 29 000 Prysmian-anställda i 50 länder är vi geografiskt närmare våra kunder än någon av våra konkurrenter. På nära håll har våra regionala och lokala experter den nödvändiga kunskapen och praktiska erfarenheten.

Inuti företaget

a public company

Ett börsnoterat företag

our brands

Varumärken: Prysmian, Draka, General Cable

business

Våra affärsområden

global presence

Global närvaro

operations

Drift

our values

Vision & Värderingar

hus

Made in Sweden

Lagom finns inte
dokumentation

Forskning och utveckling

cables

Återförsäljare