Hållbarhetsrapporten 2021

prysmian.categories: Corporate  Sustainability 

Många målsättningar nåddes - men arbetet långt ifrån färdigt

31/03/2022 - 12:00 FM

Hållbarhet är en stor del av det vardagliga arbetet på Prysmian Group. Nu har gruppens hållbarhetsrapport för 2021 släppts, där företaget på djupet presenterar vad som åstadkommits under 2021 och vad som planeras för framtiden.

Några av höjdpunkterna är målsättningar inom jämställdhet och miljöpåverkan som Prysmian Group nådde. Bland annat kunde man se en stadig tillväxt av kvinnor i ledande positioner, hur återvinningen har ökat och hur produkter i väldigt stor omfattning har analyserats ur ett hållbarhetsprespektiv.

Klicka här för att ladda ner rapporten.