Vindenergi: hur fungerar det?

Vindenergi: hur fungerar det?

förnybar energi   -   17 Jun 2021

Vi kan rida den och en varm dag på stranden är den högst välkommen. Men den kan även fälla träd, riva av hustak och orsaka kaos. Vinden är en av de starkaste krafterna vi har och människan har försökt tämja den i århundraden.

Vi har länge utnyttjat kraften i vind, från att mala säd till mjöl, ta oss fram över haven till att pumpa vatten. Idag sätter vi upp vindkraftverk för att producera grön och förnybar elektricitet.

Vinden har, är och fortsätter vara en av de viktigaste resurserna vi har på den här planeten.

 

Så fungerar det

Med vindenergi åsyftas de sätt som vind används för att producera mekanisk kraft eller elektricitet. Vindenergi är faktiskt en underordnad form av solenergi, eftersom det förlitar sig på processer som startar med solen. Tre saker måste ske samtidigt för att vind ska produceras. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy of the United States government beskriver det så här: “Solen träffar atmosfären ojämnt, oegentligheter på jordens yta och jordens rotation.”

En lite enklare förklaring är att vind skapas när solen värmer en del land och luften ovanför den. När varm luft lyfter ersätts den av kallare luft, vilket skapar en vindpust.

Vindturbiner är det huvudsakliga verktyget för att utnyttja vindkraft. För att förstå hur de fungerar kan man visualisera vindturbinerna som en fläkt, fast baklänges. När en fläkt använder elektricitet för att skapa en artificiell vind, använder vindturbiner den natruliga vinden för att generera el. Det görs genom att utnyttja kraften som skapas av de propelleraktiga rotorbladen.

När bladen snurrar inleds ett händelseförlopp: rotorerna och invändiga axlar börjar rotera i upp till 60 gånger per minut. ”Det ultimata målet är att snurra en samling magneter i en generator, som tack vare elektromagnetisk induktion kommer att generera volt i en trådspole”, skriver The Scientific American.

 

Vindkraftens användningsområde

För oss, i ett stressat och modernt samhälle, används vindkraft huvudsakligen för att producera elektricitet och pumpa vatten. Men den används även i exempelvis segling, kitesurfing och vindsurfing. Ur ett globalt och samhällsnyttigt perspektiv är de dock inte lika viktiga användningsområden.

Vindkraften har också börjat ta en allt större plats inom transportsektorn också, sannolikt till följd av att fler företag blir mer medvetna om sitt koldioxidavtryck i naturen. Det finns flera exempel där vindkraft används. Exempelvis har den kommersiella fiskenäringen börjat installera stora toppsegel på sina lastfartyg för att dra ner på sin bränsleförbrukning. Och innovativa lösningar baserade på vindkraft förväntas bli fler framöver.

 

Fördelen med vindkraft

Vad är då den stora vinsten i att använda vindkraft? Det är ingen hemlighet att vindkraft räknas som förnybar energi, då energin genereras från en outtömlig naturresurs. Och redan där har vindkraften stora fördelar jämfört med exempelvis fossilbaserade bränsle. Men vindkraften står sig även bra mot andra förnybara energikällor, som exempelvis vattenkraft.

Enligt International Energy Agency är vattenbaserade vindkraftverk, tillsammans med solenergisystem, den billigaste vägen att introducera nya, elektricitetgenererande fabriker.

Den största vinsten i vindenergi, och anledningen till att många anser det vara den bästa förnybara energikällan, är att den är grön och ren. Vindenergin har inga utsläpp som förorenar atmosfären, samtidigt som det också minskar risken för en miljökatastrof.

 

Sammanfattning

Vindkraft är inget nytt påfund, men samtidigt har vi bara skrapat på ytan på hur vi ska maximera användningen av den här gröna, ofarliga och outtömliga energikällan.

Så nästa gång kepsen blåser av hjässan eller parasollet blåser omkull kan du tänka att det trots allt är ett ganska billigt pris att betala för en elektrifierad och ren framtid.

---

Läs mer om Prysmian Groups hållbarhetsarbete här.