Nya sociala målsättningar i Prysmian Group

Nya sociala målsättningar i Prysmian Group

Prysmian Group accelererar engagemanget inom hållbarhet genom att presentera sociala mål som komplement till våra ambitioner inom klimatförändringar.

16 Jul 2021

Prysmian Group, världens största leverantör av energi- och telekomkablar och system, tar nästa steg i sin ambition att bli en global ledare inom hållbarhet, genom att offentliggöra gruppens nya sociala målsättningar.

Det huvudsakliga fokuset i gruppens nya sociala ambitioner är att öka mångfalden, jämställdheten och inkluderingen (DE&I). Områden som täcks är digital inkludering, att stärka samhällen samt medarbetarengagemang och utveckling. De nya målen är en del i Prysmian Groups tidigare hållbarhetsarbete som baseras på FN:s hållbarhetsmål.

Vi är dedikerade att stötta utvecklingen av våra anställda och att ha en positiv inverkan i de lokala samhällen vi är verksamma i, samt att vara modiga när vi möter de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar de står inför”, säger VD Valerio Battista. ”Lanseringen av våra sociala målsättningar bekräftar och stärker Prysmians hängivenhet till vågade och nödvändiga handlingar.

I de sociala målen siktar Prysmian Group på att ha 30% kvinnor bland gruppens seniora positioner samt att anställa 500 kvinnor med STEM-bakgrund till 2030.

Precis som vi vill ha en aktiv roll i energiöverföring, vill vi aktivt stötta övergången mot mer jämställda, mångfaldiga, inkluderande och berikande arbetsmiljöer och ha en positiv inverkan på utvecklingen av samhällen där vi är verksamma”, säger Maria Cristina Bifulco, hållbarhetschef på Prysmian Group. ”Våra investerares fokus på den sociala delen av ESG ökar. Tillsammans med de styrmål vi meddelade i samband med formandet av vår nya styrelse i mars, är de här löftena inte bara i linje med våra egna värderingar utan även med internationella bästa praxis och behoven för ESG-fokuserade investerare.

De nya målsättningarna kompletterar gruppens mål för klimatförändringar, som tar sikte på att göra Prysmian Group till en av de ledande teknologiska spelarna i övergången till lågkoldoixidenergi.

Klimatstrategin baseras på vetenskapliga målsättningar och är i linje med Parisavtalet, som har för avsikt att nå nollutsläpp mellan 2035 och 2040 i sin egen verksamhet, samt för näringskedjan 2050.

För några månader sedan meddelade Prysmian Group att man investerar 450 miljoner euro fram till 2022 för att stärka gruppens hållbarhetsarbete.

För fulla detaljer kring Prysmian Groups hållbarhetsarbete kan du besöka gruppens hemsida: https://www.prysmiangroup.com/en/sustainabilit