100% hållbar el för 2022

100% hållbar el för 2022

Sjätte året i rad nässjöfabriken drivs på grön energi.

11 Jan 2022

Prysmian Group har skrivit på ett nytt avtal som säkrar att all elektricitet som förbrukas i faciliteten i Nässjö är hållbart producerad.

- Det har blivit standard för vår verksamhet, säger inköpschef Jimmy Ward och syftar på att det är sjätte året i rad som företaget enbart förbrukar grön energi. Det här intyget är ett av flera hållbarhetsinitiativ vi genomför och bidrar till att vi når våra hållbarhetsmål.

Skillnaden på det nya avtalet jämfört med tidigare är att elen produceras av vattenkraft istället för vindkraft.

Läs mer om Prysmian Groups hållbarhetsarbete här