Prysmian Group köper EKSA

Prysmian Group köper EKSA

Categories: Corporate

24 Jan 2022

Prysmian Group har förvärvat de återstående 70% av aktierna i polska EKSA Sp. z o.o, efter att ha köpt de första 30% 2006. EKSA är distributör av energikablar för Prysmian Group i Polen sedan 2002.

Uppköpet gör det möjligt att accelerera tillväxtstrategin och förbättra marknadsnärvaron i Polen med speciella logistiktjänster, teknisk support och ett komplett produktutbud.

Genom EKSA möter Prysmian Group efterfrågan på kablar för konstruktion och infrastruktur samt uppgradering och förbättring av kraftöverförings- och distributionsnätverken.