Prysmian Group förser underjordiskt reningsverk med kablar

Prysmian Group förser underjordiskt reningsverk med kablar

Categories: Corporate

04 Feb 2022

Prysmian Group har levererat brandresistenta kablar till det största investeringsprojektet i HSY:s (helsingforsregionens miljötjänster) historia.

Reningsverket i Blominmäki ska stå färdigt under 2022 och har kapacitet att ta emot avloppsvatten från en miljon invånare – vilket är mer än en fördubbling av invånarantalet.

Reningsverket är huvudsakligen underjordiskt, vilket ställer höga krav på elektrifieringsprocessen. Såväl matnings- som installationskablar behöver vara halogenfria och brandresistenta, då de ska installeras i en tunnel.

Prysmian Group levererar hundratals kilometer kabel till projektet, bland annat brandresistenta Firetuf.

För att läsa mer om Firetuf kan du klicka här.