Prysmian Group är rankad på 9 olika ESG-index

Prysmian Group är rankad på 9 olika ESG-index

01 Sep 2021

Prysmian registrerades och noterades på Dow Jones Sustainability Index för första gången 2014.

Idag skickar Prysmian Group icke-finansiell data till 9 olika ESG-index som utvärderar, bedömer och rangordnar koncernens hållbara insatser. Prysmian Group är erkänt för sitt engagemang för hållbarhet på Dow Jones Sustainability World Index, genom att vara rankad som nr 1 i kategorin Electrical Components & Equipment (ELQ). 

ESG och CSR

ESG-ledning skiljer sig från Corporate Social Responsibility (CSR)-ledning, genom att den är mer standardiserad, mätbar och kvantitativ för att skapa transparens och jämförbarhet för investerare – över företag och branscher. ESG är företagets externa engagemang för hållbarhet och social utveckling, medan CSR mer är företagets interna engagemang i kraft av värderingar och policys. Goda CSR-initiativ och resultat är grundläggande för ESG-ledning och för att uppnå ranking på ESG-index.