1 kV

Skärmade och oskärmade kraftkablar av yttersta kvalitet

Det nordiska klimatet ställer höga krav på de kablar som sammankopplar nord med syd och elproduktion med förburkningen. Stora väderomställningar som innebär både höga och riktigt låga temperaturer, frost, fukt och snö nöter på materiel och kablar är inget undantag. Produkter från Draka tillhör dock de bästa i klassen och levererar garanterat kablar som är optimerade för den sortens slitage.

Fabriken i Nässjö tillverkar inte bara både skärmade som oskärmade kablar, utan agerar också expertiscenter för just den här typen av kablar. Innovationer, kvalitetssäkring och hög tillgänglighet gör Prysmian Group till en optimal partner.

Skärmade kablar

 

Halogenfri kraftkabel för inom- och utomhusbruk

 

Halogenfri kraftkabel med fullskärm för inom- och utomshusbruk

 

Halogenfri kabel för inom- och utomhusbruk

 

Halogenfri kabel för EMC-installationer inom- och utomhus

 

Halogenfri kraftkabel för EMC-installationer inom- och utomhus

 

Halogenfri kraftkabel för förläggning inom- och utomhus

 

Halogenfri kabel för EMC-installationer inom- och utomhus

Oskärmade kablar

Aceflex Eco Cable

Aceflex är en mycket flexibel och lättarbetad kraft- och installationskabel som ingår i Prysmian Groups Eco Cable-koncept som hjälper våra kunder i deras miljöarbete. Aceflex Eco Cable uppfyller dessutom CPR-kraven för installation inomhus. Sammantaget en mycket mångsidig och enkel kabel att hantera och installera. 

aceflex - a male electrician

Allground 1kV

Levererar i alla lägen

Med dubbel mantel och isolation av PEX tål vår nya Allground 1 kV de tuffaste förhållanden. Den rillade yttre manteln gör kabeln extra tålig samtidigt som den dessutom blir enklare att hantera. Öppen fast förlagd, nedgrävd eller i vatten – Allground 1 kV levererar i alla lägen.

Allground-370

Fler oskärmade kablar

 

Halogenfri, väldigt flexibel kraftkabel

 

Halogenfri PEX-isolerad kraftkabel med PE-mantel och kopparledare

 

Halogenfri kraftkabel för utomhusbruk

 

Halogenfri kraftkabel, avsedd för fast förläggning i mark


Halogenfri, oskärmad distributions-, servis- och industrikabel

 

Halogenfri, oskärmad distributions-, servis- och industrikabel

Väldigt flexibel kraftkabel med PVC-isolering

 

Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten

Halogenfri kraftkabel med gul mantel för fast förläggning i mark

Halogenfri, oskärmad distributions-, servis- och industrikabel

Halogenfri, oskärmad distributions-, servis- och industrikabel

Kraftkabel med "IrisTech" för utomhusbruk

Kontakt

Order