EN - Products & Solution - Telecom - Header

Telecom

Kopplar data till kommunikation

Telecom

SE - Products & Solution - Telecom - Editorial Text

På grund av de stora och snabbt ökande kraven på nätverkskapacitet, liksom banbrytande teknologier såsom 5G, har kompakta och robusta fiberlösningar blivit en förutsättning för att kunna utveckla en modern och framtidssäkrad infrastruktur. Vår portfölj innehåller kompletta FTTH-lösningar med allt från optiska fibrer och fiberkablar till datakablar och anslutningsutrustning.

Dessutom tillhandahåller vi tjänster och projektledning som säkerställer att ni inte bara får rätt kabel, utan fullständiga system skräddarsydda efter era behov. Vad vi erbjuder är helt enkelt ett komplett sortiment av integrerade produkter och lösningar som är flexibla, driftsäkra, enkla att installera och kostnadseffektiva.

EN - View - Telecom

Kablar til telecom

EN - Products & Solution - Telecom - Magazine Nexst

COLONNA 1

EN - Products & Solutions - Telecoms - Minipanel Nexst

Telecoms magazine

Vår publikation om världarna av bredband och telekom

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Nexst - text

Telecoms magazine

NExsT

Linking the Future of digital networks

arrow-right arrow-right-strong Subscribe to NExsT

Telecom Kataloger